PAGE 01 / 總頁數【15
【代貼】荻生文藝基金會 106-1大學院校社團暑假計... 2017-09-15
【代貼】106年歌仔戲新苗培育合作計畫:9月的駐園... 2017-09-08
【代貼】2017全國藝術才能班課程與教學論壇:『議... 2017-09-04
【代貼】鄉村醫療與創新長照國際研討會 2017-09-04
【代貼】國家兩廳院2018年度計畫《葉瑪》演員甄選... 2017-09-04
【代貼】2018表演與視覺藝術國際學術研討會 2017-08-31

01.  02.  03.  04.  05.  06.  07.  08.  09.  10.  [後十頁].  End.   直接跳頁:


 
40799 台中市東海大學5-361號信箱 / TEL: (886) 4 2359-0121 Ext .38200-3
FAX: (886) 4 2359-4717 / Copyright © TUNGHAI Universtiy Department of Music.
Designed By: FADNOR Interactive Media